Parenteel van Sije Clases


I. Sije Clases, geb. Veenwouden 1700 † 1749 tr. Holwerd 16 april 1719 Froukjen Philippus geb. Holwerd 28 mei 1694 dr. van Philippus Dirks en Aecht Hiddes.

Uit dit huwelijk:
1. Klaas Sijes Boskma volgt II
II. Klaas Sijes Boskma, geb. Holwerd 20 jan. 1732 † Veenwouden 5 febr. 1824 tr. 1e Holwerd 19 nov. 1764 Sjoukjen Rienks geb. Surhuisterveen 1733 Veenwouden 1793 dr. van Rienk Douwes en Eelkje Nolles; tr. 2e 3 jan. 1796 Sjoukjen Jans Uitterdijk geb. Veenklooster 1737.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Sije Klazes Boskma volgt III-a
 2. Eelkje Klazes Boskma, geb. Dantumadeel 1766 † Dantumadeel 24 maart 1828
 3. Rienk Klazes Boskma volgt III-b
 4. Gerben Klases Boskma volgt III-c
 5. Froukje Klases Boskma, geb. Veenwouden 7 nov. 1775
 6. Baukjen Klazes Boskma, geb. Veenwouden 12 maart 1779

Notitie bij Klaas Sijes: Visser, landbouwer
Familienaam 1811
Boskma, Klaas Sijes, Veenwouden
Mairie Veenwouden, fol. 46
Klaas Sijes:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 18-11-1764 in Holwerd met Sjoukjen Rienks, 31 jaar oud, nadat zij op 22-09-1764 in Holwerd in ondertrouw zijn gegaan.

III-a Sije Klazes Boskma, geb. Kollumerzwaag 3 jan. 1762 † Dantumawoude 29 jan. 1841 tr. 1e Twijzel 8 mei 1785 Hiltje Jans geb. Oostermeer 17 okt. 1756 ged. 17 okt. 1756 † Kollumerzwaag 21 maart 1812;.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Trijntje Sijes Boskma, geb. Twijzel 1793
 2. Baukjen Sijes Boskma, geb. Kollumerzwaag 1795
 3. Hylkjen Sijes Boskma, geb. Oudwoude 1799

Notitie bij Sije Klazes: Familienamen 1811

Bosma, Sije Klases, Kollumerzwaag

K. Trijntje 18, Baukjen 16, Hijlkjen 11

Mairie Oudwoude, fol. 7


Sije Klaases:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1785 in Twijzel met Hiltje Jans, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel-Kooten
DTB nr. 33, 1758 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 mei 1785, Twijzel
Man: Sije Klaases, Kuikhorne onder Koten
Vrouw: Hiltje Jans, Kuikhorne onder Kooten

Gestandaardiseerde namen: Seie Klaases en Hiltje Jans
Hiltje Jans is geboren in 1756. Zij is gedoopt op 17-10-1756 in Oostermeer. Hiltje Jans is overleden op 21-03-1812 in Kollumerzwaag, 56 jaar oud.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 03-12-1812 in Oudwoude met Tietje Barteles.

III-b Rienk Klazes Boskma, geb. Veenwouden 5 sept. 1769 † Veenwouden 6 okt. 1850 tr. 1e Veenwouden 22 mei 1791 Iebeltje Hendriks van der Meulen geb. Bergum 1770 † Dantumawoude 8 mei 1811; tr. 2e Veenwouden 10 mei 1814 Tjitske Johannes van der Veen.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Hendrik Rienks Boskma volgt IV-a
 2. Sjoukjen Rienks Boskma, geb. 1797
 3. Klaas Rienks Boskma volgt IV-b
 4. Johannes Rienks Boskma volgt IV-c
 5. Douwe Rienks Boskma volgt IV-d

Notitie bij Rienk Klazes: Notitie bij Rienk Klaases: Volkstelling 1829 Veenwouden, huisnr. 143.
Boskma, Rienk Klases, 59 jr. Geb. Veenwouden, gehuwd, veldwachter, P.
Venema, Tietje Johannes, 58 jr. Geb. Bergum, gehuwd, zonder beroep, P.
Rienk Klaases:

IV-a Hendrik Rienks Boskma, geb. Dantumadeel 23 aug. 1793 † Dantumadeel 17 april 1888 kreeg rel. Trijntje Tjipkes van der Veen geb. De Valom 1797 † Veenwouden 17 aug. 1883.

Uit deze relatie:

 1. Ybeltje Hendriks Boskma, geb. Tietjerksteradeel 13 juni 1822
 2. Wytske Hendriks Boskma, geb. Tietjerksteradeel 29 mei 1825
 3. Rienk Hendriks Boskma, geb. Dantumadeel 4 okt. 1828 † Dantumadeel 11 juni 1896
 4. Romke Hendriks Boskma volgt V-a
 5. Johannes Hendriks Boskma volgt V-b
 6. Douwe Hendriks Boskma, geb. Dantumadeel 17 nov. 1838

V-a Romke Hendriks Boskma, geb. Dantumadeel 1832 † Dantumadeel 10 okt. 1895 tr. Dantumadeel 11 juni 1857 Jeltje Edzes van der Veen.

Uit dit huwelijk:

 1. Boskma, levenloos geb. Dantumadeel 31 okt. 1857
 2. Boskma, levenloos geb. Dantumadeel 22 dec. 1858
 3. Hendrik Romkes Boskma, geb. Dantumadeel 26 maart 1860
 4. Edze Romkes Boskma, geb. Dantumadeel 25 aug. 1864

V-b Johannes Hendriks Boskma, geb. Dantumadeel 11 aug. 1835 † Dantumadeel 5 maart 1890 tr. Dantumadeel 14 nov. 1861 Trijntje Ekes Westra.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Johannes Boskma volgt VI-a
 2. Eke Johannes Boskma volgt VI-b
 3. Antje Johannes Boskma, geb. Dantumadeel 2 mei 1869 † Dantumadeel 24 juni 1931
 4. Trijntje Johannes Boskma, geb. Dantumadeel 6 april 1871
 5. Ybeltje Johannes Boskma, geb. Dantumadeel 20 febr. 1876 † Dantumadeel 17 febr. 1941
 6. Dirkje Johannes Boskma, geb. Dantumadeel 13 juni 1879 † Dantumadeel 16 nov. 1880

VI-a Hendrik Johannes Boskma, geb. Dantumadeel 28 jan. 1862 † Dantumadeel 7 mei 1928 tr. Dantumadeel 16 mei 1890 Froukje Jacobs Boersma geb. Ternaard 3 okt. 1867 † Leeuwarden 28 okt. 1933.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Hendriks Boskma, geb. Dantumadeel 29 dec. 1891 † Dantumadeel 26 nov. 1913
 2. Trijntje Hendriks Boskma, geb. Dantumadeel 18 dec. 1898
 3. Boskma, levenloos geb. Dantumadeel 3 nov. 1900

VI-b Eke Johannes Boskma, geb. Dantumadeel 22 sept. 1864 † Dantumadeel 19 nov. 1891 tr. Dantumadeel 19 mei 1888 Berber Sipkes Bosch.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Ekes Boskma, geb. Dantumadeel 25 aug. 1889 † Dantumadeel 11 sept. 1889
 2. Trijntje Ekes Boskma, geb. Dantumadeel 9 dec. 1890

IV-b Klaas Rienks Boskma, geb. Veenwouden 26 jan. 1801 † Hardegarijp 14 jan. 1864 tr. Dantumadeel 14 mei 1825 Aaltje Jippes Hoekstra geb. Veenwouden 3 febr. 1803 † Tietjerksteradeel 7 sept. 1876.

Uit dit huwelijk:

 1. Rienk Klazes Boskma, geb. Tietjerksteradeel 20 jan. 1827 † Tietjerksteradeel 24 jan. 1827
 2. Sijtske Klases Boskma, geb. Bergum 6 maart 1828 † Hardegarijp 3 aug. 1866
 3. Iebeltje Klases Boskma, geb. Dantumadeel 19 dec. 1829 † Dantumadeel 27 okt. 1833
 4. Rienk Klazes Boskma, geb. Dantumadeel 1 nov. 1832 † Leeuwarden 6 sept. 1914
 5. Ybeltje Boskma, geb. Dantumadeel 4 febr. 1835
 6. Trijntje Klases Boskma, geb. 22 okt. 1837 † Tietjerk 8 febr. 1900
 7. Jippe Klases Boskma, geb. 12 aug. 1840 † 9 dec. 1867
 8. Sjoukje Klases Boskma, geb. Veenwouden 9 okt. 1843

IV-c Johannes Rienks Boskma, geb. Optwijzel 1 april 1804 † Dantumadeel 4 mei 1852 tr. Dantumadeel 11 mei 1834 Doetje Sytzes de Boer geb. Dantumadeel 14 juli 1813 † Dantumadeel 5 jan. 1879.

Uit dit huwelijk:

 1. Rienk Johannes Boskma, geb. Dantumadeel 19 aug. 1834 † Dantumadeel 23 april 1836
 2. Rienk Johannes Boskma volgt V-c
 3. Sytze Johannes Boskma, geb. Dantumadeel 27 febr. 1839 † Dantumadeel 7 jan. 1887
 4. Feike Johannes Boskma, geb. Dantumadeel 26 febr. 1841 † Dantumadeel 19 maart 1843

V-c Rienk Johannes Boskma, geb. Driesum 18 sept. 1836 † Murmerwoude 9 maart 1927 tr. 10 mei 1866 Maaike Wiegers Halbesma geb. Akkerwoude 25 maart 1844 † Murmerwoude 11 sept. 1884.

Uit dit huwelijk:

 1. Doetje Rienks Boskma, geb. Dantumadeel 17 okt. 1866 † Dantumadeel 5 juli 1874
 2. Johannes Rienks Boskma, geb. Dantumadeel 29 april 1868 † Dantumadeel 8 juni 1936
 3. Yke Rienks Boskma, geb. Dantumadeel 23 aug. 1869 † Dantumadeel 19 mei 1875
 4. Wieger Rienks Boskma, geb. Dantumadeel 14 dec. 1872 † Dantumadeel 4 april 1882
 5. Sytse Rienks Boskma, geb. Dantumadeel 26 mei 1876 † Dantumadeel 25 okt. 1838

IV-d Douwe Rienks Boskma, geb. 1808 † Dantumadeel 8 febr. 1868 tr. Dantumadeel 8 maart 1835 Edom Harmen Veenstra geb. 1815 † Dantumadeel 1 maart 1873.

Uit dit huwelijk:

 1. Ybeltje Douwes Boskma, geb. Dantumadeel 11 juni 1844
 2. Baukje Douwes Boskma, geb. Dantumadeel 15 aug. 1848 † Dantumadeel 27 aug. 1908
 3. Rienk Douwes Boskma volgt V-d
 4. Jitske Douwes Boskma, geb. Dantumadeel 30 sept. 1855

V-d Rienk Douwes Boskma, geb. Dantumadeel 26 april 1852 † Dantumadeel 26 dec. 1904 tr. 3 jan. 1874 Fetje Sytses Oosterbaan geb. Dantumadeel 2 okt. 1838 † 14 febr. 1913.

Uit dit huwelijk:

 1. Edom Rienks Boskma, geb. Akkerwoude 20 okt. 1874 † Leeuwarden 20 maart 1923
 2. Douwe Rienks Boskma, geb. Dantumadeel 19 okt. 1877

III-c Gerben Klases Boskma, geb. Veenwouden 14 nov. 1772 † Dantumadeel 22 aug. 1849 tr. 1e Veenwouden 1 jan. 1795 [Bron (1)] Trijntje Klases Veenstra geb. 1766 † Rinsumageest 10 sept. 1826; tr. 2e Dantumadeel 23 febr. 1828 [Bron (2)] Eelkjen Franses Venema geb. 22 okt. 1782 † 6 jan. 1846.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Sjoukje Gerbens Boskma volgt IV-e
 2. Klaas Gerbens Boskma volgt IV-f
 3. Herre Gerbens Boskma volgt IV-g
 4. Janke Gerbens Boskma, geb. Veenwouden 5 dec. 1800 † Dantumadeel 18 juli 1880
 5. Froukje Gerbens Boskma, geb. Veenwoudsterwal 1805 † Dantumadeel 26 april 1885
 6. Klaas Gerbens Boskma volgt IV-h
 7. Hieke Gerbens Boskma, geb. 1810 † 1 juni 1872

Notitie bij Gerben Klases: Notitie bij Gerben Klaases: Familienamen 1811

Boskma, Gerben Klaases, Veenwouden

kinderen : Sjoukjen 16, Klaas 15, Herre 13, Janke 11, Froukjen 7, Klaas 5, Hijke 2


Volkstelling 1829 Rinsumageest, huisnr. 109.
Boskma, Gerben Klazes, 56 jr. Geb. Veenwouden, gehuwd, veenbaas, P.
Fenema, Eelkje Franzen, 47 jr. Geb. Veenwouden, gehuwd, zonder beroep, P.
Huizinga, Rinse Johannes, 18 jr. Geb. Veenwouden, jongmans, zonder beroep, P.
Boskma, Hyke Gerbens, 20 jr. Geb. Veenwouden, jonge dochter, zonder beroep, P.Van der Berg, Hendrikje Alb, 11, Bergum, jonge dochter, zonder beroep, P.


Gerben Godd’loas (Bron: Seniorweb)
Aan het begin van de winter van 1772, op 14 november werd in de plaggenhut van veenbaas Klaas Syes en Sjoukje Rienks een zoon geboren, die bij de doop op 13 mei 1779 te Veenwouden uiteindelijk officieel de naam Gerben kreeg. Deze Gerben zou uitgroeien tot een bekende inwoner van de streek, waarmee de kranten zich nog in deze tijd bezighouden.

Gerben groeide op met veenwerk. Hij had een stevige leerschool bij zijn vader, die het tot veenbaas had gebracht. Ook hij bracht het tot veenbaas en werd door zijn streekgenoten gekozen tot gecommitteerde, zodat hij, naast de Grietman, aan de Landdag kon deelnemen. Niet oneervol! Op 1 januari 1795 trouwde hij met de 7 jaar oudere dochter van een collega veenbaas, Trijntje Klases. Hoewel het een onrustige tijd was gingen de jaren met hard werken, vrij rustig voorbij.

Bij het vervenen werd eerst de begroeide bovenlaag - in het Fries ’bosk’ - afgegraven, om die later als natuurlijke bemesting te gebruiken. Als rechtgeaarde veenbaas voelde hij zich één met zijn werk en koos, toen hij in 1811 een familienaam moest kiezen, voor de naam Boskma, zoon van ’it bosk’.

Toch wilde hij wel eens wat anders en toen de mogelijkheid daar was, pachtte hij het tol met tolhuis, onder Rinsumageest, bij de brug in de Schwarzenberglaan over de Valomstervaart. Nu had de Schwarzenberglaan niet een al te beste naam. De weg was door de heren van Dantumadeel aangelegd om veilig vanuit hun residentie te Rinsumageest naar hun jachtslot te Kuikhorne te kunnen komen.

Deze weg, door de bossen en over het veen, was een uitgelezen schuilplaats voor lieden die het, vaak door moeilijke omstandigheden gedwongen, met mijn en dijn niet zo nauw namen. De weg werd dan ook, in de volksmond, omgedoopt tot ’Godd’loase Singel’ en, natuurlijk, kreeg ook het Tolhuis die bijnaam.

Als men het over de Tolbaas had, was het veel makkelijke om te spreken over ’Gerben Godd’loas’ dan over ’Gerben Klases van het Tolhuis’. Toch heeft deze bijnaam hem achteraf heel wat praatjes gebracht. Nog in 1978 schreef het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland dat Gerben Klases een ruwe onverschillige kerel was en dat hij door zijn doen en laten de bijnaam ’Godd’loas’ had gekregen.
De schrijver Walling Dijkstra, die een eeuw later het Tolhuis eens bezocht en met de beheerster praatte, hoorde van haar "Gerben wie al in mallen-ien, mar hi droech de namme nei ’t Tolhûs, it Tolhûs net nei him."

Buurtbewoners melden bij de gemeente dat zij op 10 januari 1825 het lijk van Albert Wybes van de Berg uit het water van de Zanding onder Veenwouden hadden gehaald en dat van zijn 4 jarig zoontje Wybe. Twee dagen later vonden zij het lijk van Sjoukje Gerbens Boskma, echtgenote van Albert van den Berg en een maand later, op 11 februari, werd ook het lijkje van zoon Gerben, 2 jaar oud opgevist. Het jongste kind, Hendrikje een meisje, was bij de grootouders op het Tolhuis gebleven.

Is het een wonder dat Gerben een beetje vreemd was nadien. Zijn vrouw kon het helemaal niet verwerken en stierf in 1826.

Later, Gerben was al overleden, verdronken ook nog eens 2 kleinzonen van hem in de Valomstervaart. Zes mensen uit één familie, die een niet natuurlijke dood sterven, is natuurlijk buitengewoon en geven gerede aanleiding tot ’verhalen’.

Natuurlijk was Gerben geen ’watje’, als Tolwachter moet je van wanten weten, want wie betaalt er nu graag wegenbelasting. In zijn tijd en ook later werd er in een van de kamers ook wel een borreltje geschonken. Het verhaal gaat dat de Kozakken hier onthaald werden op ’brandewyn mei piper’.
De moraal van dit verhaal? Geloof niet alles wat de kranten schrijven, maar speur naar de achtergrond.
Als Gerbens 2e vrouw ook is overleden geeft hij er de brui aan en verkoopt zijn hele boeltje op een ’Boedelverkoop’, koeien, pramen, hooi, een klok, stoelen en ’boerenreed’. Hij gaat vissen!
Zijn schoonzoon (de vader van de 2 voorgenoemde kleinzonen) Romke Harkes van der Meulen, getrouwd met dochter Janke, wordt Tolbaas in zijn plaats en wordt dus ’Romke Godd’loas‘ genoemd.IV-e Sjoukje Gerbens Boskma, geb. Veenwouden 19 febr. 1795 † Veenwouden 12 jan. 1825 tr. Dantumadeel 10 mei 1818 Albert Wybes van den Berg geb. 1791 † Tietjerksteradeel 10 jan. 1825.

Uit dit huwelijk:
 1. Hendrikje van den Berg, geb. Tietjerksteradeel 29 sept. 1818
 2. Wybe Alberts van den Berg, geb. Tietjerksteradeel 16 nov. 1820 † Tietjerksteradeel 10 jan. 1825
 3. Gerben Alberts van den Berg, geb. Tietjerksteradeel 24 febr. 1823 † Dantumadeel 11 febr. 1825

IV-f Klaas Gerbens Boskma, geb. Veenwoudsterwal 10 april 1796 † Dantumadeel 13 sept. 1871 tr. Dantumadeel 10 mei 1818 Rinske Wybes van de Berg geb. 1796.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikje Klases Boskma, geb. Veenwoudsterwal 1 maart 1819
 2. Gerben Klases Boskma volgt V-e
 3. Trijntje Klases Boskma, geb. Dantumadeel 5 aug. 1823 † Dantumadeel 15 juli 1830
 4. Wypkje Klases Boskma, geb. Veenwoudsterwal 19 sept. 1826
 5. Albert Klases Boskma, geb. Veenwoudsterwal 13 aug. 1829 † Dantumadeel 17 nov. 1905
 6. Sjoukje Klases Boskma, geb. Dantumadeel 15 jan. 1833
 7. Auke Klazes Boskma volgt V-f
 8. Froukje Klases Boskma, geb. Dantumadeel 23 dec. 1839

Notitie bij Klaas Gerbens: Volkstelling 1829 Veenwouden, huisnr. 60.
Boskma, Klaas Gerbens, 33 jr. Geb. Veenwouden, gehuwd, visscher, Prot.
vd Berg, Renske Wybes, 33 jr. Geb. Bergum, gehuwd, zonder beroep, NB.
Boskma, Gerben Klases, 8 jr. Geb. Veenwouden, jongmans, zonder beroep, NB.
Boskma, Albert Klases, 3 jr. Geb. Veenwouden, jongmans, zonder beroep, NB.
Boskma, Hendrik Klases, 10 maand. Geb. Veenwouden, jongmans, zonder beroep, NB.
Boskma, Trijntje Klases, 6 jr. Geb. Murmerwoude, jonge dochter, zonder beroep, NB.
Boskma, Wypkje Klases, 3 jr. Geb. Veenwouden, jonge dochter, zonder beroep, NB.
Huizinga, Grietje Oedses, 39 jr. Geb. Veenwouden, jonge dochter, arbeidster, P.V-e Gerben Klases Boskma, geb. 6 juli 1821 † Dantumadeel 31 maart 1890 kreeg rel. Janke Lieuwes Minnema.

Uit deze relatie:
  1. Ieke Klases Boskma, geb. 17 maart 1840

V-f Auke Klazes Boskma, geb. Veenwoudsterwal 17 april 1836 † Hardegarijp 10 febr. 1896 tr. Dantumadeel 19 mei 1866 Trijntje Lammerts Ruisch geb. 1845 † Tietjerksteradeel 21 nov. 1922.

Uit dit huwelijk:
 1. Rinske Aukes Boskma, geb. Dantumadeel 5 sept. 1866 † Dantumadeel 17 jan. 1874
 2. Lammert Aukes Boskma volgt VI-c
 3. Ybeltje Boskma, geb. Dantumadeel 27 jan. 1871
 4. Rinske Aukes Boskma, geb. Dantumadeel 17 juli 1874
 5. Klaas Aukes Boskma volgt VI-d
 6. Trijntje Aukes Boskma, geb. Dantumadeel 3 febr. 1882
 7. Albert Aukes Boskma volgt VI-e

VI-c Lammert Aukes Boskma, geb. Dantumadeel 4 dec. 1868 tr. Dantumadeel 19 mei 1904 Klaaske van der Veen.


VI-d Klaas Aukes Boskma, geb. Hardegarijp 24 jan. 1879 tr. Tietjerksteradeel 21 mei 1908 Murkje Sakes Paulusma.


VI-e Albert Aukes Boskma, geb. Dantumadeel 24 aug. 1885 tr. Tietjerksteradeel 15 mei 1913 Hinke Feenstra.


IV-g Herre Gerbens Boskma, geb. Veenwouden 12 juni 1798 † Dantumadeel 16 april 1877 tr. Dantumadeel 9 mei 1819 [Bron (3)] Fokje Cornelis Folkertsma geb. 1795 † 19 juli 1866.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerben Herres Boskma volgt V-g
 2. Lijsbeth Herres Boskma, geb. Dantumadeel 7 mei 1824 † Dantumadeel 5 sept. 1825
 3. Lijsbert Herres Boskma, geb. Dantumadeel 4 febr. 1826 † Dantumadeel 9 febr. 1829
 4. Elisabeth Herres Boskma, geb. Dantumadeel 4 febr. 1826 † Dantumadeel 22 mei 1889
 5. Trijntje Herres Boskma, geb. Dantumadeel 16 nov. 1828
 6. Cornelis Herres Boskma, geb. Dantumadeel 26 dec. 1832 † Dantumadeel 5 sept. 1833
 7. Cornelis Herres Boskma, geb. Dantumadeel 2 dec. 1833
 8. Boskma, levenloos geb. Achtkarspelen 29 sept. 1835 † Achtkarspelen 29 sept. 1835
 9. Johannes Herres Boskma, geb. Dantumadeel 13 maart 1837
 10. Boskma, levenloos geb. Dantumadeel 5 febr. 1839 † Dantumadeel 5 febr. 1839
 11. Wigerus Herres Boskma, geb. Dantumadeel 25 maart 1840

V-g Gerben Herres Boskma, geb. Dantumadeel 7 jan. 1823 † Westergeest, Kollumerland 9 nov. 1902 tr. 1e Dantumadeel 6 juni 1846 [Bron (4)] Antje Jans Viersen geb. Dantumadeel 26 jan. 1822 † Dantumadeel 12 jan. 1885; kreeg rel. 2e Dantumadeel 27 febr. 1886 Fokje Lieuwes Monsma geb. Dantumadeel 19 dec. 1859 † Westergeest, Kollumerland 30 okt. 1911.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Herre Gerbens Boskma, geb. 7 maart 1847 † Dantumadeel 14 maart 1847
 2. Jan Gerbens Boskma volgt VI-f
 3. Fokje Gerbens Boskma, geb. Dantumadeel 28 aug. 1850
 4. Berber Gerbens Boskma, geb. Dantumadeel 10 juni 1853
 5. Herkje Gerbens Boskma, geb. Dantumadeel 18 maart 1856
 6. Herre Gerbens Boskma, geb. Dantumadeel 20 mei 1857
 7. Wipkje Gerbens Boskma, geb. Dantumadeel 25 febr. 1860
 8. Balling Gerbens Boskma, geb. Dantumadeel 12 aug. 1863

Uit de tweede relatie:

 1. Lieuwe Gerbens Boskma, geb. Dantumadeel 16 sept. 1886
 2. Elisabeth Gerbes Boskma, geb. Dantumadeel 28 juni 1888
 3. Gerben Boskma, geb. Dantumadeel 9 juli 1889
 4. Trijntje Boskma, geb. Dantumadeel 30 aug. 1890
 5. Rinze Boskma, geb. Kollumerland 9 maart 1896
 6. Anna Gerbes Boskma, geb. Kollumerland 23 maart 1901

Notitie bij Lieuwe Gerbens: onderwijzer

VI-f Jan Gerbens Boskma, geb. Dantumadeel 29 mei 1848 † Dantumadeel 9 mei 1899 tr. Dantumadeel 18 mei 1871 Dieuwke Jacobs Hekstra.

Uit dit huwelijk:

 1. Eeuwkje Jans Boskma, geb. Dantumadeel 30 okt. 1871 † Leeuwarderadeel 13 dec. 1937
 2. Gerben Jans Boskma, geb. Dantumadeel 28 okt. 1872 † 16 juni 1879
 3. Jacob Jans Boskma, geb. Dantumadeel 27 nov. 1874
 4. Herre Jans Boskma volgt VII-a
 5. Andries Boskma, geb. Dantumadeel 10 jan. 1877 † Dantumadeel 17 jan. 1939
 6. Antje Jans Boskma, geb. Dantumadeel 3 maart 1879 † Dantumadeel 6 maart 1879
 7. Gerben Jans Boskma, geb. Dantumadeel 18 april 1880
 8. Boskma, levenloos geb. Dantumadeel 10 dec. 1881
 9. Antje Jans Boskma, geb. Dantumadeel 8 jan. 1883
 10. Boskma, levenloos geb. Dantumadeel 9 maart 1885

Notitie bij Andries: ongehuwd

VII-a Herre Jans Boskma, geb. Dantumadeel 10 jan. 1876 † Leeuwarden 22 maart 1936 tr. Ybeltje Seldenthuis.

Uit dit huwelijk:

 1. Idske Herres Boskma, geb. 1903 † Leeuwarden 28 febr. 1927
 2. Boskma, levenloos geb. Leeuwarden 21 maart 1906

IV-h Klaas Gerbens Boskma, geb. Dantumadeel 30 okt. 1807 † Dantumadeel 23 maart 1887 tr. 11 mei 1828 Janke Lieuwes Minnema geb. Akkerwoude 13 maart 1803 ged. 3 april 1803 † 19 april 1866.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerben Klases Boskma, geb. 5 jan. 1829 † 3 febr. 1829
 2. Gerben Klazes Boskma, geb. Dantumadeel 7 april 1830 † Rinsumageest 14 juni 1855
 3. Lieuwe Klazes Boskma volgt V-h
 4. Elle Klazes Boskma volgt V-i
 5. Trijntje Klases Boskma, geb. 8 dec. 1837
 6. Yke Klazes Boskma volgt V-j
 7. Herre Klazes Boskma volgt V-k
 8. Akke Kazes Boskma, geb. Dantumadeel 25 okt. 1845
 9. Boskma, levenloos geb. Dantumadeel 25 okt. 1845 † Dantumadeel 25 okt. 1845
 10. Sjoukje Klazes Boskma, geb. 1851

Notitie bij Klaas Gerbens: Notitie bij Klaas Gerbens: Volkstelling 1829 Wouterswoude, huisnr. 60.
Boskma, Klaas Gerbens, 23 jr. Geb. Rinsumageest, gehuwd, arbeider, Prot.
Minnema, Janke Lieuwes, 26 jr. Geb. Akkerwoude, gehuwd, zonder beroep, P.
Visser, Jacob Jans, 81 jr. Geb. Akkerwoude, weduwnaar, zonder beroep, P.

V-h Lieuwe Klazes Boskma, geb. Dantumadeel 9 dec. 1832 † Tietjerksteradeel 18 okt. 1921 tr. Dantumadeel 14 mei 1863 Antje Wiebes Sierksma geb. Tietjerksteradeel 2 juni 1836 † 21 dec. 1885 dr. van Wybe Sytses Sierksma en Tjitske Rypkes van der Koo1.

Uit dit huwelijk:

 1. Wybe Lieuwes Boskma, geb. Tietjerksteradeel 16 aug. 1865 † Tietjerksteradeel 11 maart 1868
 2. Herre Lieuwes Boskma, geb. Tietjerksteradeel 1873 † Tietjerksteradeel 18 sept. 1920
 3. Boskma, levenloos geb. Tietjerksteradeel 28 dec. 1878 † Tietjerksteradeel 28 dec. 1878
 4. Janke Lieuwes Boskma, geb. Tietjerksteradeel 30 dec. 1878 † Tietjerksteradeel 12 jan. 1879

V-i Elle Klazes Boskma, geb. 4 maart 1835 † Dantumadeel 6 okt. 1888 tr. Dantumadeel 17 april 1862 [Bron (2)] Maaike Jacobs Dijkstra geb. Oosdongeradeel 19 jan. 1831.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Elles Boskma, geb. Dantumadeel 29 april 1862 † 4 maart 1941
 2. Blijke Elles Boskma, geb. Dantumadeel 6 juli 1864
 3. Janke Elles Boskma, geb. 23 okt. 1866 † Oenkerk 2 dec. 1952
 4. Jacob Elles Boskma volgt VI-g
 5. Gerben Elles Boskma volgt VI-h
 6. Tjerk Elles Boskma, geb. 8 nov. 1874 † Dantumadeel 28 juli 1901

VI-g Jacob Elles Boskma, geb. Dantumadeel 17 april 1869 † 20 nov. 1943 tr. 11 juni 1903 Wytske Glas.

Uit dit huwelijk:

  1. Hiltje Jacobs Boskma, geb. 7 aug. 1918 † 11 aug. 1918

VI-h Gerben Elles Boskma, geb. Dantumadeel 23 april 1872 † 3 mei 1949 tr. 2 febr. 1901 Harmke de Haan.


V-j Yke Klazes Boskma, geb. Dantumadeel 17 maart 1840 † Dantumadeel 10 aug. 1887 tr. Dokkum 27 maart 1873 [Bron (2)] Jietske Jeppes Zeilmaker geb. Dokkum 4 okt. 1847 † Leeuwarden 4 maart 1924.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Ykes Boskma volgt VI-i
 2. Jeppe Ykes Boskma, geb. Dokkum 13 febr. 1876 † Dokkum 18 jan. 1877
 3. Sytske Boskma volgt VI-j
 4. Elle Boskma volgt VI-k
 5. Johannes Ykes Boskma, geb. Dokkum 31 jan. 1882 † Dokkum 10 febr. 1882
 6. Janke Boskma, geb. Dokkum 1883 † 1886
 7. Grietje Boskma, geb. Tietjerk 7 febr. 1885 † Leeuwarden 14 dec. 1936
 8. Lieuwe Boskma volgt VI-l

VI-i Klaas Ykes Boskma, geb. Dokkum 16 april 1874 tr. Dantumadeel 21 aug. 1902 Maaike Visser.

Uit dit huwelijk:

  1. Boskma, levenloos geb. Dantumadeel 13 dec. 1908

VI-j Sytske Boskma, geb. Dokkum 8 juni 1878 tr. Leeuwarden 8 juni 1901 Bokke Feddes Meyer geb. Leeuwarden 12 maart 1879.


VI-k Elle Boskma, geb. Leeuwarden 5 jan. 1880 † Leeuwarden, Nieuwburen 97 22 nov. 1952 tr. 9 april 1904 [Bron (5)] Dirkje Maurits geb. Leeuwarden 4 juli 1887 † Leeuwarden 22 maart 1916 dr. van Pieter Maurits en Lipke de Lang.

Uit dit huwelijk:

 1. Dukke van Dijk volgt VII-b
 2. Pieter Boskma volgt VII-c
 3. Ieke Boskma volgt VII-d
 4. Jan Boskma volgt VII-e
 5. Teatske van Dijk volgt VII-f

Notitie bij Elle: Over genomen uit de Leeuwardercourant 23 november 1952.

Elle Boskma overleden
Een vooral bij de kaatsliefhebbers zeer bekende figuur is gisteren plotseling overleden. Elle Boskma. Hij was terreinknecht en telegrafist bij de Leeuwarder kaatsclub, zorgde er mede voor, dat de "kriten"op tijd lagen en verleende op het Wilhelminaplein bij de Jeu de pelote-wedstrijden ook steeds zijn medewerking Boskma werd 72 jaar oud..

VII-b Dukke van Dijk, geb. Berlikum † Leeuwarden tr. Annie Terpstra.

Uit dit huwelijk:

  1. Anne van Dijk, geb. Leeuwarden

VII-c Pieter Boskma, geb. Leeuwarden 18 juli 1904 † Leeuwarden 16 juli 1988 tr. Leeuwarden 9 juli 1927 Antje Tilstra geb. Opende gem: Grootegast 19 juli 1906 † Leeuwarden 1 nov. 1978 dr. van Geert Tilstra en Fransina Struiksma.

Uit dit huwelijk:

 1. Fransina Boskma volgt VIII-a
 2. Dirkje Petronella Boskma volgt VIII-b
 3. Geert Boskma volgt VIII-c

VIII-a Fransina Boskma, geb. Leeuwarden 2 nov. 1930 † Leeuwarden 1 sept. 1995 tr. Leeuwarden 19 febr. 1955 Peter van Montfoort.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Montfoort, geb. Leeuwarden 29 nov. 1951
 2. Brian van Montfoort, geb. Windlesham (UK) 5 maart 1958
 3. Andrew van Montfoort, geb. Burnham (UK) 23 sept. 1965

VIII-b Dirkje Petronella Boskma, geb. Leeuwarden 26 juni 1934 tr. Amsterdam Joop Blomvliet † Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

 1. Robert Blomvliet
 2. Marianne Blomvliet


VIII-c Geert Boskma, geb. Leeuwarden 8 dec. 1945 tr. Leeuwarden 11 maart 1965 Anneke van der Meulen geb. Stiens 2 juli 1947 † Sint Annaparochie 5 nov. 1999 dr. van Hette van der Meulen en Baukje Kuiken.

Uit dit huwelijk:

 1. Baukje Boskma volgt IX-a
 2. Pieter Boskma volgt IX-b

IX-a Baukje Boskma, geb. Leeuwarden 22 sept. 1965 tr. Sint Annaparochie 1 okt. 1992 Klaas Veensma geb. Stiens 26 mei 1966.

Uit dit huwelijk:

 1. Marco Veensma, geb. Leeuwarden 9 dec. 1993
 2. Annelies Veensma, geb. Leeuwarden 5 juni 1995

IX-b Pieter Boskma, geb. Sint Annaparochie 31 aug. 1968 tr. Sint Annaparochie 23 april 1993 Annamarie Jansma geb. Vrouwenparochie 28 mei 1968.

Uit dit huwelijk:

 1. Ronald Boskma, geb. Leeuwarden 18 febr. 1994
 2. Anita Boskma, geb. Leeuwarden 13 juni 1995
 3. Monica Boskma, geb. Leeuwarden 2 febr. 1999

VII-d Ieke Boskma, geb. Leeuwarden 4 maart 1907 † Leeuwarden 20 okt. 1986 tr. Gepke Visser † Leeuwarden 12 febr. 1990.

Uit dit huwelijk:

 1. Sietske Boskma, geb. 19 sept. 1933
 2. Dikkie Boskma, geb. 7 sept. 1938
 3. Gerrie Boskma volgt VIII-d
 4. Pedro Boskma volgt VIII-e

VIII-d Gerrie Boskma, geb. Leeuwarden 9 febr. 1941 tr. Gerrit Faber.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacolien Faber, geb. Leeuwarden 24 maart 1964
 2. Sandra Faber, geb. Leeuwarden 30 sept. 1969

VIII-e Pedro Boskma, geb. Leeuwarden 20 mei 1943 tr. Leeuwarden 8 juli 1971 Kees Groen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gelika Groen, geb. Leeuwarden 8 maart 1973
 2. Denis Groen, geb. Leeuwarden 9 sept. 1975

VII-e Jan Boskma, geb. Leeuwarden 14 okt. 1911 † Leeuwarden 23 maart 1980 ; tr. 2e Leeuwarden 16 aug. 1950 [Bron (6)] Heintje van der Wijk geb. Grijpskerk 21 dec. 1924 † Leeuwarden 22 febr. 2002.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jannes Boskma volgt VIII-h
 2. Pieter Boskma volgt VIII-i
 3. Dirk Boskma volgt VIII-j
 4. Haaktje Boskma volgt VIII-k


Uit het eerste huwelijk:

 1. Elle Boskma volgt VIII-f
 2. Eelke Pieter Boskma volgt VIII-g

VIII-f Elle Boskma, geb. Leeuwarden 11 nov. 1937 tr. Carla Boonstra geb. Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

 1. Trees Boskma volgt IX-c
 2. Jan Boskma, geb. Leeuwarden 13 sept. 1969

IX-c Trees Boskma, geb. Leeuwarden 13 jan. 1968 kreeg rel. Arjan Mensink.

Uit deze relatie:

 1. Carolina Mensink,

VIII-g Eelke Pieter Boskma, geb. Leeuwarden 1 nov. 1941 kreeg rel. Zus Onclin geb. Leeuwarden.

Uit deze relatie:

 1. Mark Boskma volgt IX-d
 2. Berend Boskma, geb. Leeuwarden 14 april 1971

IX-d Mark Boskma, geb. Leeuwarden 10 jan. 1970 tr. Ina.

Uit dit huwelijk:

 1. Lars Boskma, geb. Leeuwarden
 2. Femke Boskma, geb. Leeuwarden 3 febr. 2002

VIII-h Jannes Boskma, geb. Leeuwarden 9 mei 1951 tr. (echtsch. ingeschreven Burgerlijke Stand 1980) Aly Bethlehem.

Uit dit huwelijk:

 1. Michel Boskma, geb. Leeuwarden 16 febr. 1972

VIII-i Pieter Boskma, geb. Leeuwarden 22 okt. 1952 tr. Leeuwarden 26 juni 1979 Marianne Miriam Margot Westenberg geb. Goes 15 nov. 1953 dr. van Hendrik Westenberg en Barbara Kool.

Uit dit huwelijk:

 1. Kelly Nashira Vanessa Boskma volgt IX-e
 2. Ashley Barbara Boskma, geb. Heerenveen 12 okt. 1990


IX-e Kelly Nashira Vanessa Boskma, geb. Leeuwarden 11 juli 1979 tr. Drachten 10 juni 2002 Katherina Brink geb. 12 aug. 1969.


VIII-j Dirk Boskma, geb. Leeuwarden 17 maart 1954 ging samenw. Diana van Ophemert.

Uit vorige relatie:
 1. Merlylin Boskma, geb. Leeuwarden

VIII-k Haaktje Boskma, geb. Leeuwarden 11 dec. 1955 tr. Leeuwarden 3 dec. 1975 Marten Sinnema geb. Leeuwarden 7 dec. 1952.

Uit dit huwelijk:

 1. Marco Sinnema, geb. Leeuwarden 21 jan. 1977
 2. Wendy Sinnema, geb. Leeuwarden 29 okt. 1982

VII-f Teatske van Dijk, geb. Berlikum 5 febr. 1920 † Oudega 30 nov. 2003 tr. Adrianus Paassen geb. Leeuwarden 18 maart 1919 † Leeuwarden 15 okt. 1982.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Paassen, geb. Leeuwarden 11 febr. 1942
 2. Anna Paassen, geb. Leeuwarden 12 juli 1944 † Leeuwarden 9 jan. 1954
 3. Sita Paassen volgt VIII-l
 4. Dirk Paassen, geb. Leeuwarden 28 aug. 1959

VIII-l Sita Paassen, geb. Leeuwarden 12 dec. 1948 kreeg rel. Willem de Vries.

Uit deze relatie:

  1. Adrie de vries,

VI-l Lieuwe Boskma, geb. Rinsumageest 10 april 1887 tr. Dantumadeel 25 maart 1920 [Bron (7)] Doutzen Koonstra.


V-k Herre Klazes Boskma, geb. Dantumadeel 8 mei 1843 † 22 febr. 1922 kreeg rel. Gaatske Tjalling van der Veen geb. 12 sept. 1854 † 27 juni 1907.

Uit deze relatie:

 1. Klaas Herres Boskma volgt VI-m
 2. Tjalling Herres Boskma volgt VI-n
 3. Klaaske Herres Boskma volgt VI-o
 4. Janke Herres Boskma, geb. Dantumadeel 23 sept. 1881
 5. Hendrik Herres Boskma volgt VI-p
 6. Sjoukje Herres Boskma, geb. Dantumadeel 26 nov. 1886
 7. Yke Herres Boskma, geb. Dantumadeel 14 maart 1889
 8. Grietje Herres Boskma, geb. Dantumadeel 27 dec. 1891
 9. Sijke Herres Boskma, geb. Dantumadeel 10 jan. 1894
 10. Lieuwe Herres Boskma, geb. Dantumadeel 6 jan. 1896
 11. Elle Herres Boskma volgt VI-q

VI-m Klaas Herres Boskma, geb. Dantumadeel 10 april 1875 tr. Dantumadeel 16 mei 1903 Lijsbert Eetzes Oostenbrug geb. Tietjerksteradeel 17 jan. 1863.VI-n Tjalling Herres Boskma, geb. Dantumadeel 1 maart 1877 tr. Dantumadeel 25 mei 1907 Gertje Huizenga.


VI-o Klaaske Herres Boskma, geb. Dantumadeel 6 febr. 1879

Uit onbekende relatie:

 1. Sjoukje Herres Boskma, geb. Dantumadeel 26 nov. 1886
 2. Yke Herres Boskma, geb. Dantumadeel 14 maart 1889
 3. Grietje Herres Boskma, geb. Dantumadeel 27 dec. 1891
 4. Sijke Herres Boskma, geb. Dantumadeel 10 jan. 1894


VI-p Hendrik Herres Boskma, geb. Dantumadeel 1 dec. 1883 tr. Dantumadeel 15 mei 1913 Jitske Woudstra.


VI-q Elle Herres Boskma, geb. Dantumadeel 3 jan. 1899 tr. Janke Annema.

Uit dit huwelijk:

 1. Gaatske Elles Boskma, geb. Dantumadeel 30 april 1931 † 15 mei 1931
 2. Boskma, levenloos geb. Dantumadeel 26 febr. 1932
 3. Boskma, levenloos geb. Dantumadeel 1 april 1933


Bronnen

1. DTB nr:160, 1755 - 1811
2. akte nr. 6
3. akte nr.13
4. akte nr. 33
5. akte nr. 38
6. akte nr. 197
7. akte nr: 9

naar boven