Mijn over,over,over enz grootouders waren Sije Clases en Froukje Philippus, getrouwd op 16 april 1719 te Holwerd.
Ze kregen op 20-1-1732 een zoon, Klaas Sijes Boskma.

Klaas Sijes trouwde op 18-11-1764 te Ternaard met Sjoukjen Rienks.
Ze kregen op 14-11- 1772 een zoon, Gerben Klases Boskma.

Gerben Klases Boskma trouwde op 1-1-1795 te Veenwouden met Trijntje Klazes Veenstra.
Ze kregen op 10-4-1807 een zoon, Klaas Gerbens Boskma.

Klaas Gerbens Boskma trouwde op 10-5-1818 te Veenwoudsterwal met Janke Lieuwens Minnema.
Ze kregen op 17-3-1840 een zoon, Yke Klazes Boskma.

Yke Klazes Boskma trouwde op 27-3-1873 te Dokkum met Jietske Jeppes Zeilmaker.
Ze kregen op 5-1-1880 een zoon, Elle Boskma.

Elle Boskma trouwde op 9-4-1904 te Leeuwarden met Dirkje Maurits
Ze kregen op 18-7-1904 een zoon, Pieter Boskma.

Pieter Boskma trouwde op 9-7-1927 te Leeuwarden met Antje Tilstra.
Ze kregen op 8-12-1945 een zoon, Geert Boskma!!